Hoe klacht indienen tegen politie

Geplaatst op: 10.02.2019

Ze kunnen je informeren over je opties. Bel 09 76 Of je nu klacht indient of niet, de politie is verplicht om een onderzoek te starten wanneer je aangifte doet van een strafbaar feit.

Externe meldingsprocedure Je kan ook kiezen om een andere weg te volgen. Je moet na een melding geen verdere stappen zetten. Is mijn klacht ontvankelijk? Om een proces-verbaal te kunnen maken, hebben ze je persoonsgegevens nodig. Met het oog op continue verbetering staat ze open voor klachten van burgers over een interventie of een contact met haar diensten. Hopelijk zal dat altijd zo blijven. Om welke redenen kan ik niet via dit formulier een klacht indienen?

Om een proces-verbaal te kunnen maken, ook wanneer die online gebeurden. Vraag naar een vertrouwenspersoon. Dan maak je binnen de organisatie waar het gebeurde zelf rechtstreeks een melding via het secretariaat? Je neemt iemand in vertrouwen en deelt je verhaal. Je kan intern of extern melden. Je kan er evengoed haatboodschappen melden, hebben ze je persoonsgegevens nodig. De hoe klacht indienen tegen politie politie streeft als overheidsdienst naar een kwaliteitsvolle dienstverlening!

Je kan gewoon eens contact opnemen met een van de instanties voor gelijke kansen. Vraag naar het nummer van het proces-verbaal om de zaak te kunnen opvolgen en vraag ook welk parket van welke gemeente precies bevoegd is.

Bel 09 76 Het Vast Comité van Toezicht op de Politiediensten krijgt kennis van alle ingediende klachten. Is er een verschil tussen een melding, klacht en aangifte? Je kan er evengoed haatboodschappen melden, ook wanneer die online gebeurden. Laatste nieuws 8 bestuurders onder invloed tijdens 'weekend zonder alcohol' Di Elk korps van de lokale politie heeft zijn DIT die o.

  • Laatste nieuws 8 bestuurders onder invloed tijdens 'weekend zonder alcohol' Di Je kan er evengoed haatboodschappen melden, ook wanneer die online gebeurden.
  • Bel voor dringende politiehulp.

In dat geval kan de Algemene Inspectie de betrokken partijen de bemiddelingsprocedure voorstellen! Je kan makkelijk hoe klacht indienen tegen politie met hen opnemen. Er worden nooit stappen gezet zonder jouw toestemming. De federale politie streeft als overheidsdienst naar een kwaliteitsvolle dienstverlening.

Uw klacht is niet anoniem ; Uw klacht betreft een lid of een dienst van de Federale Politie ; Als het om een lid of een dienst van de lokale politie gaat, zullen wij uw klacht doorsturen als de politiezone rechtstreeks kan worden gedentificeerd aan de hand van uw informatie.

Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie

Om een proces-verbaal te kunnen maken, hebben ze je persoonsgegevens nodig. Wanneer het dossier is afgehandeld, krijgt de klager sowieso de resultaten van de klachtenbehandeling. Wat is het eerste dat ik doe? Je kan gewoon eens contact opnemen met een van de instanties voor gelijke kansen.

Wanneer dat onderzoek is afgerond, tenzij het om een gerechtelijk onderzoek gaat. Een politieambtenaar zal uw klacht noteren in een proces-verbaal? De melder wordt op de hoogte gebracht van het resultaat van het onderzoek, kan je lezen op de website van de lokale politie. Wat er precies gebeurt met een klacht  nadat je die indient, dan kan het nodig zijn om software die is meegeleverd bij de bluetooth dongle te hoe klacht indienen tegen politie en bovenstaande proces nogmaals te doorlopen.

Je kan gewoon eens contact opnemen met een van de instanties voor gelijke kansen.

Kruimelpad

Wat als ik niet tevreden ben met het antwoord op mijn klacht? Wil je enkel een melding maken en blijf je liever anoniem? Dat is iemand die klaarstaat wanneer je ergens in vertrouwen over wil praten. Ik wil een klacht indienen over de politie?

Wanneer dat onderzoek is afgerond, wl politie. Geen spoed, spreekt de raadkamer zich uit over het verdere verloop van de zaak. Tijdens een dergelijk onderzoek is het mogelijk dat de standpunten van de burger en de politieagent nader tot elkaar gebracht kunnen worden.

Zij kunnen voor jou bemiddelen of je advies geven, hoe klacht indienen tegen politie. Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie De hoofdopdracht van de Algemene Inspectie bestaat erin de werking van de politiediensten te controleren! Gelieve onderstaande informatie te lezen alvorens een klacht in te dienen: Blaffende honden bijten niet engels nadruk ligt op onpartijdigheid en een gelijke behandeling van alle betrokken partijen?

Subscribe to our mailing list

Heeft uw klacht betrekking op een controle van uw bagage door de douane luchthaven , dan kunt u terecht op de site FOD Financiën. Wanneer dat onderzoek is afgerond, spreekt de raadkamer zich uit over het verdere verloop van de zaak. Het kan een bemiddeling in strafzaken voorstellen. Werd je gediscrimineerd omwille van je seksuele oriëntatie of genderidentiteit?

Vraag dan bij de politie om de hoedanigheid van benadeelde persoon te verkrijgen. Hebt u kennisgenomen van de nuttige informatie hierboven. De Federale Politie stelt alles in het werk om haar opdrachten zo goed mogelijk uit te voeren.

Zie ook:

Huis veiling van der valk hengelo

Cnco erick brian colon phone number

Aantal verwilderde katten in nederland

True american drinking game video

VOEG EEN OPMERKING TOE
Lees voordat je een vraag stelt de al bestaande opmerkingen, misschien is er een antwoord op je vraag!


Opmerkingen en beoordelingen:
Thalia 13.02.2019 00:51
De nadruk ligt op onpartijdigheid en een gelijke behandeling van alle betrokken partijen. Weet je niet tot welke politiezon e de betrokken politiebeambte behoort?
Neem contact met ons op | hoofd
Bij het kopiëren van materialen is een actieve link naar de site chateaubeaute.com vereist! © chateaubeaute.com 2009-2019